แท็กซี่ไปจังหวัดนครสวรรค์ เหมาแท็กซี่ บริการแท็กซี่ รับส่งกรุงเทพนครสวรรค์ ระยะทาง 240 กิโลเมตร 

แท็กซี่เหมาไปนครสวรรค์

ค่าบริการแท็กซี่กรุงเทพ-นครสวรรค์

ประเภทรถ ค่าบริการ(เหมารถ+คนขับ)
แท็กซี่คันเล็ก ฿2,400
แท็กซี่แวน ฿2,700
รถเก๋ง ฿2,500
รถอินโนว่า SUV ฿2,800
รถฟอร์จูนเนอร์ SUV ฿3,000

เงื่อนไขบริการ

  • ราคานี้ยังไม่รวมทางด่วน
  • รวมน้ำมัน+คนขับแล้ว
  • ระหว่างทางแวะทำกิจส่วนตัวได้ เช่นเข้าห้องน้ำ ซื้อของฝาก ทานข้าว ให้เวลาไม่เกิน 1 ชม.